UTVIKLE:  SERVICE  SALG  LEDELSE  PERSON  DISK-TEST  KURS  OM OSS  e-KURS  FAQ 
Referanser Bli vår kunde SØK
 
Personlighetstester og analyser av atferd brukt i ledelse og kundebehandling Back

Det er en vanlig oppfatning at du skal være mot andre slik du vil at de skal være mot deg. Det holder selvsagt i noen sammenhenger - men ikke alltid i kundebehandling

Personlighetstester og analyser av atferd brukt i ledelse og kundebehandling

Av Nicolay Leganger.

Det er en vanlig oppfatning at du skal være mot andre slik du vil at de skal være mot deg. 

?Jeg har en nabo som jeg har hatet i hele mitt liv, men etter dette kurset bare misliker jeg ham....?sa dem 60 år gamle studenten til meg.

Det holder selvsagt i noen sammenhenger - men ikke alltid i kundebehandling. 

Ulike mennesketyper ønsker  ulik behandling, og forskning på stabile atferdstrekk og personlighetsdimensjoner kan gi deg et enkelt kart og kompass i din omgang mellom mennesker.

 

 

Forskning på personlighet viser at forskjellig grad av utadvent- og innadvendthet kan gi stabile ulikheter i hvordan individer opplever omgivelsene som ønskverdige eller ubehagelige.  Dette sammen med andre dimensjoner og motivasjonsfaktorer gjør at forskere kan klassifisere store variasjoner av atferd ned i forenklede forklaringsmodeller med hovedgrupper av mennesketyper. 

 

MANGE GODE MODELLER PÅ MARKEDET

I mine 17 år som HR konsulent, og gjennom studier i personal og organisasjonspsykologi har jeg støtt på 18 ulike forkaringsmodeller for personlighet og atferd. 

Noen er svært avanserte, veldig reliable ? og ofte må man ha stor kompetanse for å forstå dem og bruke dem. 

Til gjengjeld er de seriøse og anvendbare til personlig rådgiving også på dypere plan. 

Meyer-Brigs Type Indicator (MBTI), MPA (Master Personlighets Analyse), Cattle 16 PF, og Big Five Personality Test er noen klassiske eksempler på slike.

Jeg er sertifisert i MBTI, som har sine røtter Jung sin typologi, og jeg har studert en rekke av de andre. 

Ditt og mitt problem med disse flotte instrumentene er at vi ikke har tid til å sette oss inn i dem.  Det kan bli for vidløftig å bruke dem til å legge opp strategier for å forbedre relasjonene våre.

HVA ER NYTTEN VED ENKLE MODELLER?

Da er det bedre å finne en metode som er mer pedagogisk.  En som er lett å forstå, og som man siden kan bygge sin kunnskap videre på.  En modell som vi hurtig kan ta i bruk:

·    Lederen trenger noen holdepunkter for hvordan de ulike medarbeiderne kan motiveres bedre.

·    Foreldrene ønsker å stimulere barna sine.

·    Selgeren ønsker å fortelle om produktet slik kunden gjerne vil høre om det.

·    I kundeservice ønsker vi å tilrettelegge hele opplevelsen slik at ulike typer får gode følelser.

 

Selv om slike forklaringsmodeller kan fremstå som forenklede generaliseringer, gir det samtidig et felles språk som vi kan bruke til å beskrive det vi gjør og det vi opplever at andre utrykker.

Med et felles språk kan vi bedre forstå fenomener, vi kan forklare, forutsi og planlegge strategier for å mestre situasjoner som står foran oss. Dette gir oss større enhet, trygghet og styrke.

DiSC, DiSCUS, DISK®-modellen er en slik forklaringsmodell av personlighet. Den ble beskrevet av William Moulton Marston (elev av Jung) i boken ?Emotions of Normal People? allerede i 1928.  

DISK-modellen sier intet om intelligens, verdier, eller erfaring. Likevel kan den predikere atferd.  

Om du tar en analyse som du synes stemmer, vil den beskrive hvordan du velger å oppføre deg i gitte roller med stor treffsikkerhet.  Dette til tross for at den er så enkel at så vel 15 åringer som 65 åringer uavhengig av evner og erfaringer får nytte og glede av den.

 

Jeg anbefaler deg å ta DISK-analysen før du leser videre.  Da er du tryggere for at du svarer ubevisst ærlig.

 

Ta Disk analysen her.

 

Nederst på siden finner du en liste over videoer fra kurs i kundebehandling der Nicolay Leganger presenterer DISK-modellen på en lettfattelig måte.

 


Author: Øystein Hauglie
Date: 2/27/2015
    Skriv ut

 Tips en venn

Avsenders e-post:
 
Mottakers e-post: