UTVIKLE:  SERVICE  LEDELSE  PERSON  DISK-TEST  KURS  OM OSS  e-KURS  FAQ 
Referanser Bli vår kunde SØK
Jan Spurkeland, etterspurt veileder og foredragsholder Back  

Description:   Jan Spurkeland har konsulenterfaring fra AFF og Right Management Consultants. Han er en kjent forfatter av bøker og artikler innen ledelse og organisasjonsutvikling. Hans rike paktiske erfaring innen personalspørsmål, ledertrening og organisasjonsutvikling i Statoil gjør ham til en verdifull ressurs for de fleste organisasjoner.

 

 

E-post: jan.spurkeland@(slettdette)e-management.no Husk å slette det som står i parentesen (spamfelle).

 

 

Konsulentvirksomhet innen ledelse og organisasjonsutvikling

 

Arbeidsområder:

Omstilling - foredrag og praktisk bistand

Relasjonskompetanse - foredrag og trening

Konflikter - foredrag - kurs - konflikthåndtering

Humor - Helse og Ledelse - foredrag og trening

HMS - foredrag og trening

Coaching - av ledere og team

Lederutvikling - programmer og foredrag

Kommunikasjon og samarbeid - foredrag og trening

Lagutvikling - foredrag, måling og trening

Rekruttering - bistand, intervju og kurs

 

Jan Spurkeland

  • Lang erfaring innen personalspørsmål, 
    ledertrening og organisasjonsutvikling i Statoil

·         Praktisk ledererfaring som rektor,
skolesjef og personalsjef

·         Foredragserfaring fra universitetet,
høyskoler og konferanser

·         Konsulenterfaring fra AFF og Right
Management Consultants

·         Forfatter av bøker og artikler innen 
ledelse og organisasjonsutvikling

Boken "Relasjonsledelse":
(Tano Aschehoug, 1998)
En menneskeorientert lederstil der kommunikasjon og motivasjon står sentralt. Dialog er en metode for å bygge relasjoner til medarbeidere, kunder og andre viktige medspillere. "Avhengighetsmodellen" er en analytisk tilnærming til denne tenkningen. Relasjonelle ferdigheter kan trenes . Ledelse er å være ansvarlig for samspillet 
og tilrettelegger for resultatoppnåelsen.

Bøker:  

You can drag this picture to the Html Editor

 av Jan Spurkeland
Resultater gjennom samhandling

Gode løsninger og resultater oppstår
i spenningsfeltet mellom mennesker. Forskning viser at relasjonsmestrene oppnår de beste resultatene.

Les mer | Bestill