UTVIKLE:  SERVICE  LEDELSE  PERSON  DISK-TEST  KURS  OM OSS  e-KURS  FAQ 
Referanser Bli vår kunde SØK
 
Nyetablering - Å etablere noe nytt, eller å endre noe eksisterende? Back

En av de største utfordring ved Nyetablering er å mestre deg selv.

Unngå at vanetenkning ødelegger for deg når du

 • forstår at det er viktig at du endrer deg
 • ønsker å utvikle nye ferdigheter
 • skal nå nye mål
 • skal  etablere et nytt produkt, en ide eller tjeneste
 • ønsker å styre livet ditt, mer enn å bli styrt
 • skal lede og hjelpe andre med å nå sine mål

Nicolay Leganger har arbeidet i 12 år med salg, reklame, avis og ledelse, og 15 år med rådgiving og resultatutvikling gjennom OU, ledertrening, kurs og coaching. Viktige stikkord er samarbeide og kommunikasjon.

Hans spesialområde er å være prosjektleder for resultatutvikling i store og mellomstore organisasjoner. Han er kjent som en engasjerende, morsom og utfordrende foredragsholder.

Han har ledet noen av Norges største utviklingsprosessene innen kundebehandling og integrert resultat utvikling (ledelse, salg og service). ?Han er det nærmeste vi kommer en norsk guru innen serviceutvikling? uttalte generalsekretær Egil Østvik i Norpark på landskonferansen i 2001. Her følger en artikkel til alle som ønsker endring og utvikling. God fornøyelse:

Å etablere noe nytt?

Din største utfordring er å mestre deg selv ? ved at du tar gode beslutninger og gjennomfører dem. Det handler om å gjøre valg. Se med kritiske øyne på det du skal til med.

Unngå at vanetenkning ødelegger for deg når du

 • forstår at det er viktig at du endrer deg
 • ønsker å utvikle nye ferdigheter
 • skal nå nye mål
 • skal  etablere et nytt produkt, en ide eller tjeneste
 • ønsker å styre livet ditt, mer enn å bli styrt
 • skal lede og hjelpe andre med å nå sine mål

Det kan være noe helt ukjent som står foran deg. Men det kan også hende du har tenkt å gjøre noe nytt på ?den gamle måten?, altså repetere en oppskrift ? men med litt nye ingredienser.

I alle tilfeller kan du følge denne metoden for å være på vakt mot vanlige feil. Metoden har sin bakgrunn i studier om hvordan noen av de beste blant oss går frem for å lykkes.

I artikkelen finner du stier som leder deg til utdypende artikler, video eller analyseverktøy på www.e-management.no .

De fire S? ene*

Å ta gode beslutninger er å gjøre gode valg. For å kunne gjøre gode valg må man

 • Ha et bevisst mål , en hensikt
 • Skaffe seg informasjon om ulike alternativer
 • Ha minst tre alternativer å velge mellom
 • I ettertid være oppmerksom på signaler om at man kan ha gjort feil valg.
 • Være villig til å justere kursen iht signaler fra omgivelsene (?omvalg?).

Vi bør finne oss en prosess å jobbe etter. En oppskrift som er gjennomprøvd. Det er denne modellen:

  1. Sett mål
  2. Sett i gang
  3. Sjekk resultat / reaksjon
  4. Styr videre (Stoppe, Svinge, Sette fart ?)

De fire trinnene er så enkle at det er lett å overse dem og lete etter noe mer komplisert og krevende.

Etter 17 år og 18.000 kursdeltagere kommer jeg likevel stadig tilbake til dette. Spesielt når noe har gått galt, holder på å gå galt eller når en rekke individer skal fokusere og agere nokså likt.

Velg å:

 • Stille spørsmål ved deg selv og dine hensikter
 • Akseptere deg selv, selv om du ikke liker alt du oppdager
 • Definere din personlige hensikt
 • Definere målet med virksomheten din
 • Lære deg om andre mennesketyper, slik at du kan forstå andre

Det vanligste er å ikke være bevisst på sine egne og andres underliggende drivkrefter . Vi antar andre tenker likt, har samme mål, og ser verden på samme måte. Det er fullstendig feil.

1: Sette mål

Dette handler om å bli bevisst ditt mål ? altså hvilket resultat du ønsker å skape. Det er dette som setter deg i stand til å realisere dine mål. Det er nær forbundet med hensikten du har for det du kan velge å gjøre. Med motivet for dine handlinger, og kilden til motivasjon. Når du har klarlagt dine mål med tilstrekkelig tydelighet, får du maksimal mulighet for å oppnå dem.

Er du bevisst på hvilke mål/hensikt som driver deg? Ta en titt på en av våre artikler om ulike mennesketyper (og test deg selv) , så ser du hvor forskjellig vi velger våre mål. For eksempel DISK®-modellen: En ? Driftig ? vil gå etter resultater og kontroll, en ? Inspirerende ? ønsker sosial aksept, ? Spesialisten ? vil ha trygghet og forutsigbarhet, mens ? Kvalitetssøkeren ? vil unngå kritikk gjennom eksellense i gjennomføringen. Og hva skjer når

 • To ulike typer skal bli enige om et mål?
 • En type selger til de andre typene som om de hadde samme mål?

Målet er også viktig å ha i tankene når vi skal forstå og forholde oss til andre menneskers handlinger. Hvorfor gjør de det de gjør? De har en hensikt, et mål. Selv om handlingen deres gir en uheldig virkning, er det ikke sikkert det var hensikten. Selv om du ikke liker det de gjør, kan det hende de mener å behage deg?.

I arbeidet med utvikling av (og sammen med) mennesker er det hensiktsmessig å legge til grunn et positivt menneskesyn: Du bør gå ut fra at ?alle handlinger har en positiv hensikt?, og lete den frem.

For deg som skal selge, betyr det å lete etter hvilken hensikt, hvilket mål dine kunder har. Dersom ditt produkt kan hjelpe dem å nå sitt mål, har dere en felles hensikt.

Velg å finne ut av dine personlige mål:

 • Hvilken DISK stil bruker du mest?
 • Hva er dine vanligste mål?
 • Hva ønsker du å oppnå med det du gjør.
 • Hvilken type er du?
 • Hvordan virker du på andre?
 • Hvilken rolle tar du oftest i en gruppe mennesker?
 • Hva vil du oftest oppnå med/gjennom andre folk?

Velg å finne ut av hensikten med ideen og produktetDu må være registrert som abonnent for å kunne lese hele artikkelen.


Author: Øystein Hauglie
Date: 2/27/2015

    Skriv ut

 Tips en venn

Avsenders e-post:
 
Mottakers e-post: