UTVIKLE:  SERVICE  LEDELSE  PERSON  DISK-TEST  KURS  OM OSS  e-KURS  FAQ 
Referanser Bli vår kunde SØK
 
Motivasjon i forhold til ønsker og frykt Back

Hvordan henger dette med vår oppfattelse av øyeblikket sammen med våre bevisste og ubevisste mål? Hvorfor velger vi de handlinger ut fra dagssituasjon og mål? I denne artikkelen setter Leganger dette i sammenheng.

Motivasjon satt i system

Denne foilen viser at noen krefter medvirker til at individet når sitt mål.  Andre krefter motvirker, for eksempel at man ikke kan - eller ikke vil.  Det er vesentlig for den som skal motivere seg selv eller andre å identifisere disse kreftene og styrke de medvirkende og begrense de motvirkende kreftene.  For å motivere et individ må man også få rede på hvordan denne ser på sin dassituasjon og oppfatter seg selv.  Det gjelder å finne ut hvilke støtte som trengs for å nå et mål som individet opplever som meningsfylt. Skal man motivere et team gjelder det å etablere en felles virkelighetsoppfatning av situasjon, støttebehov og mål (med delmål underveis)

You can drag this picture to the Html Editor

Dags situasjon, og oppfattelsen av den ------ fører til handlinger og atferd  ------------- ut fra bevisste og ubeviste mål

 

DAGSSITUASJON

Utgangspunktet for motivasjon er din faktiske situasjon i dag, og hvordan du fortolker den.

Hvordan vurderer du deg selv? Hvilke drømmer, ønsker og frykter har du? I hvilke mulige roller kan du se deg selv i fremtiden? Hvilke hindringer er du bevisst og hva kan hindre deg selv om du ikke er klar over det? Hvordan vurderer du dine evner og muligheter for å nå  frem?

Ditt syn på deg selv, de tilbakemeldinger du får fra omgivelsene, kulturen du oppholder deg i, spillereglene i organisasjonen - alt dette er virkeligheter som kan endres og utvikles slik at du kan oppnå vekst.Du må være registrert som abonnent for å kunne lese hele artikkelen.


Author: Regine Gausemel
Date: 9/11/2012
    Skriv ut

 Tips en venn

Avsenders e-post:
 
Mottakers e-post: