UTVIKLE:  SERVICE  LEDELSE  PERSON  DISK-TEST  KURS  OM OSS  e-KURS  FAQ 
Referanser Bli vår kunde SØK
 
Konflikter og konfliktløsning. Back

Dersom ditt mål utsettes for en trussel, oppsår en konflikt. Du kan prøve å dempe den eller utvikle den. Står det noen i veien for deg, må det kommuniseres. Raskest mulig tilbakemelding gir best resultat. Spesielt hvis også dine medarbeidere også har lært seg å gi tilbakemelding. En raskt avklart konflikt forhindrer mye energitap. Gode tilbakemeldinger skaper læring og allianser av gryende konflikter. Hvilket nivå er konfliktene på? Hvordan kan de best løses? Les artikkelen om konfliktløsning.

I denne artikkelen tar vi for oss konflikter og strategier for løsning av dem ut fra hvilket nivå de er på.  Artikkelen er ment som en grunnleggende innføring i konflliktperspektivet, slik at du lettere kan avdekke konflikter mellom personlige mål og organisasjonens mål, mellom personer og gruppen, mellom grupper og mellom individer i gruppen.

Definisjon: En person, personer, eller grupper er i konflikt når de kjenner seg forhindret, blokkert, irritert eller frustrert av en annen part.
Van der Vliert (1984)

Folk vil alltid oppleve konflikter, men som regel kan vi snakke ut om dem. Noen ganger kan vi ha behov for hjelp til å løse konfliktene.  Dette gjelder særlig dersom konfliktene har utviklet seg til et nivå der bedriftens og personenes interesser er truet.  For å håndtere konflikter er det viktig å kjenne til  målsetningen med konflikthåndtering og de ulike konfliktnivåene. Når du kjenner til dette, vil du forstå de ulike  strategier for å løse konflikter.  Du må være registrert som abonnent for å kunne lese hele artikkelen.


Author: Øystein Hauglie
Date: 2/27/2015

    Skriv ut

 Tips en venn

Avsenders e-post:
 
Mottakers e-post: