UTVIKLE:  SERVICE  LEDELSE  PERSON  DISK-TEST  KURS  OM OSS  e-KURS  FAQ 
Referanser Bli vår kunde SØK
 
Les om S: Spesialisten i DISK-modellen Back

Personer med høy S-energi søker å oppfylle sine behov gjennom å samarbeide med andre for på en stødig og konsekvent måte gjennomføre oppgaver. De søker trygghet.

DISK-modellen  har to bakenforliggende dimensjoner.  Det er hvor utadvendt - innadvendt man er, og hvor saksorientert - menneskeorientert man er.  Dimensjonene er lagt i kryss i modellen.  Når de måles finner man et tyngdepunkt i en eller to av typene.

 

OMPASSET. KLIKK PÅ BILDE FOR Å  FORSTØRREKompasset: Loddrett dimensjon.

Se for deg et kompass med himmelretninger. Loddrett er nord-syd aksen. I nord  finner vi den mest utadvendte atferden - i syd den mest reserverte.

 

 

Kompasset: Vannrett dimensjon.

 I vest plasserer vi den saksorienterte atferden - i øst den menneske/følelsesorienterte.

 

 

Kompasset er ikke statisk.

Det er ikke slik at du nå kan plasseres på topp eller bunn, til venstre eller høyre.  Alle mennesker beveger seg på disse aksene, og befinner seg i ulike situasjoner på ulike posisjoner.  Det er også mulig å komme ut med at to av stilene scorer jevnt.

 

 

 

 

DISK: Fire ruter

Dette gir oss fire ruter. Jeg skal nå beskrive dem, men ber deg huske at siden vi beveger oss på kompassets dimensjoner kan vi heller ikke plasseres i en bås.  I situasjoner kan vi fort skifte mellom to av dem - eller bruke to typer atferd like mye.

 

Jeg anbefaler deg å ta DISK-analysen før du leser videre.  Da er du tryggere for at du svarer ubevisst ærlig.

 

Ta Disk analysen her.

 

Nederst på siden finner du en liste over videoer fra kurs i kundebehandling der Nicolay Leganger presenterer DISK-modellen på en lettfattelig måte.

 

S - Spesialist (Stødighet)

Personer med høy S-energi søker å oppfylle sine behov gjennom å samarbeide med andre for på en stødig og konsekvent måte gjennomføre oppgaver.  De søker trygghet.

 

De er personer med et høyt nivå av stabilitet en avmålt og stabil tilnærming til livet. De er tålmodige og forståelsesfulle, og viser ofte sympati for og lojalitet mot dem de har rundt seg.

 

Personer av denne typen er vennlige og sympatiske lyttere med en ekte interesse for andre menneskers problemer og følelser, og de passer godt inn i støttende roller. De har også en utholdende tilnærming, og en evne til å konsentrere seg som gjør dem til meget gode planleggere. De er tålmodige, og kan jobbe jevnt og trutt med en oppgave.

 

Høy-S personligheter misliker endringer, og foretrekker å slå seg til ro i et forutsigbart og konstant miljø. De har av natur en avventende væremåte, og jobber best når de får klare instruksjoner og en høy grad av støtte. På grunn av dette vil de unngå konflikter og konfrontasjoner for enhver pris, og inntar ofte rollen som mekler hvis det skulle bryte ut en krangel.

 

De har en tendens til å se på de fleste forutsigbare situasjoner som gunstige. De kan lett bli vanemennesker. De vil unngå forandringer og opprettholde status quo for på den måten øke sannsynligheten for at situasjonen skal forbli gunstig. De søker derfor å hjelpe og samarbeide med andre fordi de tror at andre da vil hjelpe dem til å oppfylle deres behov for trygghet.

 

 

Les mer: Hvordan ønsker en Driftig å bli behandlet?

 

Her er noen videoer fra et kurs der DISK-modellen bir forklart av

 

Nicolay Leganger:

 

 

Den grunnleggende motivasjonsteori: Hva er mennesket designet for? Høy    Lav

DISK-modellen: Introdukskjon om ulike typer (02:23) Høy   Lav

DISK-modellen: Om hvordan mål/ønsker og frykt motiverer oss (02:38) Høy   Lav

DISK-modellen: Innledning om historikk (02:26)  Høy   Lav

DISK-modellen: Forklaring av kompasset (11:31) Høy   Lav

 

Se hele video-listen her


Author: Nicolay Leganger
Date: 2/26/2015
    Skriv ut

 Tips en venn

Avsenders e-post:
 
Mottakers e-post: