UTVIKLE:  SERVICE  LEDELSE  PERSON  DISK-TEST  KURS  OM OSS  e-KURS  FAQ 
Referanser Bli vår kunde SØK
 
Nå dine mål ved å: Back

 • formulere din visjon      les mer
 • sette opp mål og prioritere tiltak    les mer
 • se dem på skjermen din hver dag les mer
 • få påminning på din e-post       les mer  
 • feire dine fremskritt             les mer   

Vi anbefaler lifemastering

Hensikten med lifemastering er å tilby verktøy som gir deg muligheten til å omsette dine drømmer til visjoner, mål og aktiviteter.
Vi vet at det skrevne ord er mer forpliktende og kraftfullt enn det tenkte.
 Vi vet at visualisering fungerer.
Vi vet at ethvert mål trenger en plan for hvordan målet skal nås. Derfor tilbyr vi verktøy for dette.

tools Vår tid er mulighetenes tidsalder. For å lykkes i denne er det blitt stadig viktigere å bli kjent med og definere eget verdigrunnlag, visjoner, mål samt kunnskap og ferdigheter for å nå målene.

Å skrive ned målene og knytte en aktivitetsplan til målene, blir av mange regnet som en nødvendighet for å lykkes med måloppnåelse. I skriftlig form ligger det mer forpliktelse i de ordene som velges. Å kommunisere målene til andre gir ytterligere effekt på viljen til å nå målene. Vi anbefaler deg å lese mer om dette i menyen inspirasjon - om hvordan det å sette seg mål bidrar til betydelige, positive forandringer.

Mange strever med å skape seg en god balanse mellom jobbliv, fritid, helse, kjærlighetsliv og personlig utvikling. Vi oppfordrer deg til å ta herredømme over egen agenda og lede deg selv ut av vår tids sykdommer, eksempelvis den såkalte tidsklemma.

Å forstå informasjonsteknologiens virkning på våre liv er viktig for å kunne ta kontrollen over egen tid. Dette er et område der mange har forbedringspotensiale.

Et høyt stressnivå og fravær av mosjon eller trening er et klassisk eksempel på en uheldig kombinasjon. Dette reduserer energi, glød og motivasjon og øker sjansen for utbrenthet.

Selvledelse handler om å bli bevisst egne verdier og behov, andres verdier og behov og skape den rette balansen mellom disse. Å jobbe med livshjulet er å jobbe med balanse. Vårt interaktive livshjul, masterboard?, utfordrer deg til å sette mål innenfor de viktigste områdene i livet ditt. Om du velger å benytte coach eller mentor i denne prosessen vil dette ofte akselerere din mestring.

Å se for deg hva du vil oppnå - visualisering - er et svært avgjørende steg mot å nå mål. Mange målrettede mennesker benytter dette og "programmerer" hjernen med bilder av det de ønsker.

For å skape forandringer og oppnå det man ønsker, er det særlig to faktorer som som er viktige for å lykkes:

 • emosjonell involvering
 • repetisjon

For eksempel: En person som røyker 30 sigaretter om dagen har sannsynligvis hørt tusenvis av ganger at røyking utgjør en helserisiko (repetisjon). Det å høre rene fakta, har ikke vært nok for at røykeren velger å slutte. Men hvis han får et hjerteinfarkt, og såvidt overlever, kan du forvente at han slutter umiddelbart, grunnet emosjonell involvering.

Repetering av mål er også en svært viktig faktor for å holde fokus og skape suksess. Hjernen vår tror på det den oppfatter flest ganger, om det så er løgn. Derfor vil en gjentatt eksponering av målene være svært virkningsfullt. Når du velger bilder som representerer dine mål, og ser klare bilder for hva du ønsker å oppnå, vil du i større grad aktivere emosjonell involvering.

Ved å bruke lifemastering? får du et effektive verktøy som tar fordel av og er i tråd med hvordan hjernen vår fungerer. lifemastering? er det første av sitt slag i verden og vi tilbyr deg som medlem:

 • å bygge visjoner for hva du optimalt ønsker å ha, gjøre og være
 • visualisering av dine fremtidsbilder ved hjelp av høykvalitets-bilder fra nettstedets billedarkiv samt egen-opplastede bilder
 • aktiv og kontinuerlig målsetting, kortsiktige og lansiktige mål, enkle og krevende mål
  • å velge optimale målformuleringer - de ordene som best beskriver hva du vil oppnå og
  • å definere og lagre målene på en enkel, effektiv og moderne måte
 • en interaktiv aktivitetsplan som sikrer deg større gjennomføringsevne i forhold til å nå dine mål
 • repetisjon og synliggjøring av de mål og fremtidsbilder som defineres
  • visualisering via PCens skjermsparer, skrivebordsbakgrunn samt utskrifter
 • mulighet for å sende ditt masterboard? og din aktivitetsplan til betrodde mennesker som vil oppmuntre og holde deg ansvarlig i forhold til å nå målene (venn eller coach)

lifemastering platform Denne modellen git et bilde på hvordan våre verktøy henger sammen, og gir således et bilde på hva lifemastering er og tilbyr:

Denis Waitley, som er en av USAs mest respekterte skribenter, foredragsholder og samtidig guru innen produktivitet og humankapital, sier: "The reason most people never reach their goals is that they don't define them, or ever seriously consider them as believable or achievable. Winners can tell you where they are going, what they plan to do along the way, and who will be sharing the adventure with them".

Gå til lifemastering

Kilde: Rune Semundseth


Author: Øystein Hauglie
Date: 2/27/2015
    Skriv ut

 Tips en venn

Avsenders e-post:
 
Mottakers e-post: