UTVIKLE:  SERVICE  LEDELSE  PERSON  DISK-TEST  KURS  OM OSS  e-KURS  FAQ 
Referanser Bli vår kunde SØK
 
Teambygging i praksis - Seminar B Back

Les om B-seminaret om teambygging; teambygging i praksis.

Mål med seminaret

Bygge team ved å øve opp ferdigheter i å observere og påvirke prosessene i teamet.

Tema:

Innhold:

Fra praksis

Kartlegging av nå-situasjonen med intervju, obervasjon og undersøkelser.

Roller og personer

Øvelser til å bli kjent med hverandre ut over det vi ser til daglig.

Polarisering

Øvelser som tar sikte på å framheve det individuelle og forskjellighetene i teamet.

Trygghet

Bearbeiding av utryggheten som forskjelligheten skaper.

Observasjon og kommunikasjon

Øvelser som lærer oss å se hva som foregår i samspill og å melde det tilbake til teamet.

Kreativitet

Øvelser som indikerer hvor teamet er i utvikling og hva det kan mestre.

Teamets mål og fungering

Bruk av konkrete forretnings-

messige problemstillinger i observasjon av teamets

handlingsmønster.

Til ny praksis

Implementering i dagliglivet, veiledning, rådgivning, og aktiv deltakelse.


Author: Øystein Hauglie
Date: 2/27/2015
    Skriv ut

 Tips en venn

Avsenders e-post:
 
Mottakers e-post: