UTVIKLE:  SERVICE  LEDELSE  PERSON  DISK-TEST  KURS  OM OSS  e-KURS  FAQ 
Referanser Bli vår kunde SØK
 
Målsettingsarbeid i virksomheter Back

Av Rune Semundseth
Hvis flere ledere blir flinkere til å forstå menneskets natur og legge til rette for HELE individet (bl.a. gjennom innlevelse og ved å stille gode spørsmål), vil vi alle jobbe mer effektivt sammen for å nå nye mål.

Se for deg en virksomhet der det snakkes mye om samspill, kommunikasjon og at de ansatte er virksomhetens viktigste ressurs. Se for deg at de samme ansatte kun én eneste gang i året har en fortrolig samtale med sin nærmeste leder.

Hvis individet er bedriftens viktigste ressurs, må ledere bry seg om denne ressursen. Individet kan og vil. Individet har behov for å realisere seg selv gjennom jobben, og med godt lederskap og gode mekanismer for selvledelse vil virksomheten være godt rustet for å nå mål.

Vi tror på involverende lederskap med vekt på å forstå individets behov og ønsker. Dette kan ikke gjøres på en god måte uten interesse og innlevelse. Det er viktig at individer kan inspireres til å dele sine behov med sin leder og sine kolleger. Lederskap basert på medarbeiderskap betyr å legge til rette for at virksomheten lykkes når medarbeiderne lykkes. Dette fordrer god kommunikasjon mellom ledelse og ansatte. Alternativet er lidelse.Du må være registrert som gjest for å kunne lese hele artikkelen.


Author: Øystein Hauglie
Date: 2/27/2015
    Skriv ut

 Tips en venn

Avsenders e-post:
 
Mottakers e-post: