UTVIKLE:  SERVICE  LEDELSE  PERSON  DISK-TEST  KURS  OM OSS  e-KURS  FAQ 
Referanser Bli vår kunde SØK
 
Organisasjonsutvikling Back

Vi har kompetansen og hjelpemidlene du trenger for å gjennomføre Organisasjonsutvikling og sikre måloppnåelse i din bedrift.

Organisasjonsutvikling:

UTVIKLING AV ORGANISASJON VED ADMINISTRATIVE, MARKEDSRETTEDE OG MELLOMMENNESKELIGE PROSESSER

  • Vi har kompetansen og hjelpemidlene du trenger for å gjennomføre organisasjonsutvikling og sikre måloppnåelse i din bedrift.
  • Vi kan hjelpe deg å finne ut HVA du trenger og HVORDAN du kan gjennomføre store og små prosesserfor organisasjonsutvikling . 
  • Vi har hjelpemidlene: testverktøy, analyseverktøy, driftshåndbok, prosessmaler og prosjektverktøy for utvikling av organisasjonav organisaso.
  • Vi vet hva som skjer med mellommenneskelige relasjoner, kommunikasjon og motivasjon i en organisasjon i endring, -  og hvordan du kan gjøre dette på en god måte.

Vi har nøkkelkompetanse på:


? UVP ? utvikling som vedvarende prosess

 - Et detaljert program for hvordan utviklingsarbeid kan innarbeides i alle bedriftens funksjoner.

? Økonomiske ryddejobber

- Gjennomgang av alle funksjoner i bedriften som omhandler økonomi med forslag til endringer og kontrollrutiner.

? Personaloppfølging

- En vellykket gjennomføring av en endringsprosess er avhengig av medvirkning, informasjon og kommunikasjon, - og at medarbeidernes rettigheter er kjent og ivaretas.

? Lederrollen

- Styrets og administrativ leders rolle, medvirkning og engasjement er avgjørende. Noen stikkord er visjon, forretningside, mål- og strategiplaner , - og oppfølging av disse.

? Kompetanseutvikling

- Prosesser som klargjør hvilken kompetanse som er ønsket i de ulike rollene i bedriften, og hvordan man kan jobbe målrettet for å styrke denne kompetansen på individ og gruppenivå.

? Kundeorientering, salg og markedsføring

- Prosesser som ser alle beriftens funksjoner med kundens øyne.  Kundens tilbakemeldinger styrer arbeidet med markedsføring, salg, service og kundebehandling.

? Effektivisering og omorganisering

- Prosesser som krever gjennomgang av alle nøkkelfunksjoner

? Prosjektledelse / coaching

- Alle prosesser og prosjekter krever struktur og ledelse.  Vi har erfarne personer som kan leder prosesser eller prosjekt, - eller bistå og/eller  coache den eller de i bedriften som har ansvaret for gjennomføringen.


Author: Øystein Hauglie
Date: 2/27/2015
    Skriv ut

 Tips en venn

Avsenders e-post:
 
Mottakers e-post: