UTVIKLE:  SERVICE  LEDELSE  PERSON  DISK-TEST  KURS  OM OSS  e-KURS  FAQ 
Referanser Bli vår kunde SØK
 
Kursmoduler for utvikling av SALG Back

Kurs i salgHer får du se innholdet i de ulike modulene om salgsteknikk. Modulene i salgskurset er bygget opp som et peagogisk forløp, men du kan også bestille enkeltmoduler av kurset i salg.

Modulbasert opplæringsprogram i SALG.

Pedagogisk prosess i selgeropplæring. Sett sammen ditt eget program ut fra denne menyen.

Les mer her om hva du kan lære om salg på nettstedet:

1

PRESENTERE

FORDELER

·         Hva er en fordel

·         Om egenskaper og forklaring og betydning

·         Behovsrettede fordeler Nyttepresentasjon

·         Historiefortelling i fordelspresentasjon

·         Bruk av referanser (3 person) i fordelspresentasjon

·         Valg av eksempler ut fra kundens personlighet

·         Hva er kjøpsutløsere?

·         Konkurrent analyse

 

2

MØTE

BOOKING

·         Skape tillit

·         Bruk av telefonen

·         Lytte og speile

·         Rapport

·         Hvilke submodaliteter gir telefon

·         Tillitsskaper

·         Dagssituasjon og ønskemål

·         Stimulanse av nysgjerrighet

·         Salgsprosessen

·         Hvordan avtale møtetid

3

MOTIVASJON

OG

PERSONLIGHET

·         Individuell behandling gir bedre ledelse (DISK®-modellen)

·         Lær om fire hovedtyper

·         Ta analyse som viser din stil

·         Lær å tilpasse deg ulike stiler

·         Lær hvordan du enkelt kan lese hvilken type dine medarbeidere er.

·         Hvem samarbeider du best/verst med?

·         Hvordan forbedrer du ledelse og samarbeid?

·         Hvordan motiverer du ulike typer?

4

DISK I SALG

OG RELASJONS-BYGGING

·         Hvordan selger du mer til ulike kundetyper?

·         Hvilke fordeler appellerer til stilene?

·         Hvordan presenterer fordeler til stilene?

·         Ditt produkt til de ulike stilene

·         Salgsteknikk til de ulike stilene.

·         Salgsmøtestrategi ? hva gjør du når alle stilene er samlet på et møte?

·         Kundekompass: Hvilke stil - sammensetning har kundene dine?

5

SPØRRE-

TEKNIKK

I MINDRE SALG

·         Tillitstrappen

·         Innledning til spørsmål med tillitsskaper og interessevekkere

·         Pedagogikk: Kundenes interessenivå

·         Utvikling av behov

·         Å skape rapport før intervju

·         Ordrebehandling og mersalg

·         Kroppsspråk og kommunikasjonsteknikk i intervju situasjonen

·         Åpne og lukkede spørsmål

·         Situasjonsspørsmål om mål og hindringer

·         Spørsmål som får frem alternativer

·         Løsningsspørsmål om følgene av alternativene

·         Gevinstspørsmål om nytten av løsningen

6

AVANSERT SPØRRE-

TEKNIKK

I STØRRE SALG

·         Spørreteknikk i store salg

·         Nytte og utbyttefokuserte spørsmål

·         Å finne målet bak målet: Hva kunden egentlig vil oppnå

·         Nyttenes nytte: Å finne hvilken nytte nytten av vår leveranse gir kunden

·         1., 2. og 3. posisjon i spørreteknikk

·         Løsningsfokuserte spørreteknikker

·         Situasjonsspørsmål om mål og hindringer

·         Spørsmål som får frem alternativer

·         Løsningsspørsmål om følgene av alternativene

·         Gevinstspørsmål om nytten av løsningen

7

AVTALE-FREMMENDE TEKNIKKER

·         LØSNINGSPRESENTASJON

·         Beslutningsvegring i avtalefasen

·         Bruk av rabatter

·         Innvendingers betydning

·         Spørreteknikk

·         Kjøpesignaler

·         DISK-modellen i avtalefremming Løsningsfokusert kjøpsutløser

·         Referansemetoden

·         Oppsummering av nytte

·         Alternativmetoden

·         1., 2. og 3. posisjons løsningsforslag

8

INNVENDINGER

·         Når innvendinger er kjøpesignaler

·         Tolking av inverterte utsagn

·         Kjernepunkter i innvendinger

·         Beslutningsvegring

·         Falske innvendinger

·         Feile innvendinger

·         Reelle innvendinger

·         Innvendinger mot bedriften / varemerket

·         Innvendinger mot produkt / tjeneste

·         Innvendinger mot egenskap

·         Innvendinger mot selger

·         Kunden er positiv til konkurrent

·         Kunden er negativ til konkurrent

·         Kunden er positiv til oss

9

PRESENTA-

SJONSTEKNIKK

·         Kommunikasjon

·         Publikums attribusjon og slutninger

·         Kroppsspråk i presentasjoner

·         Bruk av ulike lokaler og kursoppsett

·         Retorikk og overbevisning

·         Kommunikasjon med publikum

·         Tips til kursledere

·         Innledning og egenpresentasjon

·         Struktur på en presentasjon

·         Øving, egenvurdering og kollegavurdering av presentasjon. Hvordan gi tilbakemelding.

·         Bruk av ulike audiovisuelle hjelpemidler

10

FOR-

HANDLINGS-TEKNIKK

·         Kooperative eller kompetitive?

·         Etablering av hensikt og agenda

·         Forhandlingsrom og innrømmelser

·         DISK-modellen i forhandlinger

·         Teknikker og feller i forhandlinger

·         Planleggingsfasen

·         Åpningsfasen

·         Testfasen

·         Bevegelsesfasen

·         Avslutningsfasen

11

COACHING AV SELGERE

·         Utforming av selvledelse

·         Lær dem å sette mål

·         Utvikling med tilbakemelding

·         Individuelle Fokus samtaler

·         Løsningsorientert tenkning

·         Mestring gjennom lagarbeid

·         Indre og ytre motivasjon, bonus og belønning

·         Måling og fokus på prosess

·         Coaching

·         Fokussamtaler for grupper

Les mer her om hva du kan lære om salg på nettstedet.


Author: Nicolay Leganger
Date: 4/9/2014
    Skriv ut

 Tips en venn

Avsenders e-post:
 
Mottakers e-post: