UTVIKLE:  SERVICE  LEDELSE  PERSON  DISK-TEST  KURS  OM OSS  e-KURS  FAQ 
Referanser Bli vår kunde SØK
 
Kursmoduler for utvikling av LEDELSE Back

Kurs i ledelse: Sett sammen ditt eget program ut fra denne menyen. Du finner stier til video og artikler om tema innen ledelse (registrer deg som abonnent).

Modulbasert opplæringsprogram i LEDELSE.

Kurs i ledelse: Sett sammen ditt eget program ut fra denne menyen.

 

(Registrer deg som abonnent, så kan du lese artikler / se video ved å følge lenkene i teksten).

 

1

RELASJONS-LEDELSE

·         Verdigrunnlaget for relasjonsledelse

·         Det positive menneskesyn

·         Medfølelse og omsorg

·         Relasjonelt mot og feighet

·         Dialog som verktøy

·         Relasjonskartlegging

·         Kommunikasjon i ledelse

·         Følelser og ledelse

·         Forskning om relasjonsledelse

·         Relasjonskompetanse

·         Lederen som coach

2

LEDELSE OG MOTIVASJON

·         Hva er ledelse?

·         Ledelse og motivasjon

·         Behov og drivkrefter

·         Målstyring og motivasjon

·         Motivasjon og mestring

·         Lagbygging

·         Slik setter du mål for bedriften og personlige mål

  • Samstemming av bedriftens mål og personlige mål.
  • Motivasjon og belønning på vei mot målet.

3 

MOTIVASJON OG PERSON-LIGHET

·         Individuell behandling gir bedre ledelse (DISK®-modellen)

·         Lær om fire hovedtyper

·         Ta analyse som viser din stil

·         Lær å tilpasse deg ulike stiler

·         Lær hvordan du enkelt kan lese hvilken type dine medarbeidere er.

·         Hvem samarbeider du best/verst med?

·         Hvordan forbedrer du ledelse og samarbeid?

·         Hvordan motiverer du ulike typer?

4 

OMSTILLING, ENDRING OG SORG

·         Endringsledelse

·         Energier og energitap i endringsprosesser

·         Informasjon i omstilling

·         Design av omstillings-prosesser

·         Personlighetstyper i omstilling

·         Når endringen blir truende

·         Sorgreaksjoner i endringsprosesser

·         De fire fasene i sorg

·         Tiltak for å bevege organisasjoner og personer gjennom sorgfasene

5 

TILBAKE-MELDING,

RIS OG ROS

·         Hva er tilbakemelding

·         Hvordan utvikles vi av tilbakemelding

·         Relater tilbakemelding til et mål

·         Indre og ytre motivasjon

·         Sosial støtte

·         Ris og ros

·         Hva er korreksjon

·         Slik gir du korreksjon

·         Hva er ros og støtte?

·         Slik gir du ros

·         Ros og belønning under opplæring

6 

MEDAR-BEIDER

SAMTALE

·         3 typer medarbeidersamtaler

·         Gjennomføring av samtalen

·         Tema og ikke-tema i samtalen

·         Forberedelser til samtalen

·         Slik hjelper du medarbeiderne å forberede seg

·         Kommunikasjon

·         Korreksjon i medarbeidersantalen

·         Ros i medarbeidersantalen

·         Tilrettelegging for dialog

·         Evaluering av medarbeider

·         Evaluering av leder

·         Oppsummering og mål / plan for videre samarbeid

7 

FOKUS SAMTALE

·         Ledere som ikke leder

·         15 minutter i måneden

·         Hvilke mål skal du nå?

·         Hvorfor fokus samtaler virker

·         Organisering av samtalen

·         Motivasjon for samtalen

·         Tema du kan fokusere på

·         Oppbygging av samtalen

·         Forberedelser til samtalen

·         Meta-kommunikasjon: Ord, kroppsspråk og tonefall

·         Slik skaper du mestring

8

KONFLIKTER

·         Motstridende hovedsyn på konflikter

·         Konfliktens tre nivåer og 9 steg

·         Konfliktløsning på tre nivå

·         Konflikteskalering og konfliktdemping

·         Personligheter og konflikt

·         Konflikter og mobbing

·         Lojalitet

·         Hvordan bør du behandle en følelsesladet medarbeider?

·         Sterke følelser og stressmestring.

9 

SELV-

LEDELSE

·         Hvordan sette seg mål

·         Hvordan nå mål

·         Delmålenes makt

·         Mestring og motivasjon

·         Kognitive strategier for måloppnåelse

·         Hvordan takle motgang

·         Selvbelønning og selvstraff

·         Når målene involverer andre

·         Atferdsstrategier

·         Ditt ansvar og ikke-ansvar

·         Planlegging og delegering

10 

SUPER-LEDEREN

·         Å være rollemodell for nye selvledere.

·         Utforming av selvledelse

·         Lær dem å sette mål

·         Løsningsorientert tenkning

·         Utvikling med tilbakemelding

·         Mestring gjennom lagarbeid

·         Etablering av selvledelses-struktur

·         Indre og ytre motivasjon

·         Coaching

·         Fokussamtaler

 


Author: Nicolay Leganger
Date: 4/9/2014
    Skriv ut

 Tips en venn

Avsenders e-post:
 
Mottakers e-post: