UTVIKLE:  SERVICE  LEDELSE  PERSON  DISK-TEST  KURS  OM OSS  e-KURS  FAQ 
Referanser Bli vår kunde SØK
 
Etiske regler for kundebehandlere: Back

Nicolay Leganger har utformet etiske regler for kundebehandlere. Dise er utgitt i lærebøker for videregående skole. Du kan lese dem her.

Den gode kundebehandlers etikk ? uansett bransje

Forholdet til kunden

1          Kundens interesse går foran mine og bedriften interesser.

2          Jeg tar medansvar for kundens helse, fremtid og velbefinnende.

3          Jeg sørger for at kunden har all relevant informasjon om sine rettigheter som kunde.

4          Jeg sørger for at kunden får alle sine rettigheter som kunde.

5          Jeg beskytter mine kunders integritet. Jeg gir ikke vekk deres navn, adresser eller

opplysninger om deres kundeforhold uten skriftlig tillatelse fra kundene.

6          Jeg behandler alle kunder med høflighet og respekt ? uansett alder, opphav og

utseende.

7          Jeg utnytter ikke kundens mangel på kunnskaper.

8          Jeg snakker alltid sant. 

9          Dersom jeg ikke kan svare på et spørsmål, opplyser jeg om det og undersøker for

kunden.

10        Jeg snakker aldri negativt om egen organisasjon, kolleger eller om andre kunder

 

Forholdet til produktene og salget av dem

11        Jeg har som mål at kunden skal gjøre en god handel.

12        Jeg setter meg godt inn i produktene, deres egenskaper og bruken av dem.

13        Jeg undersøker kundens behov og problemer når kunden er usikker, og når det kan

være grunn til å tro at han vil ha nytte av det.

14        Jeg forteller åpent om produktets styrker og begrensninger og om aktuelle

konkurrerende produkter.

15        Jeg selger ikke uten at jeg er sikker på at kunden vil ha glede av produktet.

16        Jeg selger ikke dyrere eller mer avanserte produkter enn kunden kan gjøre seg nytte

av.

17        Jeg holder alltid det jeg lover.  Dersom det ikke er mulig, informerer jeg kunden.

18        Jeg oppfordrer kunden til å klage til meg dersom han ikke er fornøyd.

19        Jeg tar ansvar for hele livsløpet til produktet jeg selger. Jeg veileder kunden etter

kjøpet dersom han har behov for hjelp.

20        Jeg tilbyr ikke kunden tilleggsgoder eller ytelser som er, eller kan oppfattes som

bestikkelser og smøring.

 

Forholdet til bransjen

21        Jeg gjør meg kjent med viktige aktører i bransjen.

22        Jeg lærer meg om alternative (konkurrerende) produkter som kan løse min kundes

problemer.

23        Jeg anbefaler konkurrenter når jeg er sikker på at de er mer nyttig for kunden enn meg

selv.

24        Jeg snakker aldri negativt om mine konkurrenter.

 

Forholdet til samfunnet

25        Jeg overholder myndighetenes lover og regler.

26        Jeg gir kunden garantier som er bedre enn lovens minstekrav.

27        Jeg priser varene slik at fortjenesten er rimelig.

28        Jeg driver butikken slik at jeg forurenser miljøet minst mulig og tar ansvar for planeten.

29        Jeg bygger all min virksomhet på rettferdig, menneskeverdig og lovlydig handel, der ingen mennesker blir krenket eller uverdig behandlet.

30        Jeg forvisser meg om at alt levende som påvirkes av min virksomhet, blir forvaltet på en human og bærekraftig måte.


Author: Øystein Hauglie
Date: 2/27/2015
    Skriv ut

 Tips en venn

Avsenders e-post:
 
Mottakers e-post: