UTVIKLE:  SERVICE  LEDELSE  PERSON  DISK-TEST  KURS  OM OSS  e-KURS  FAQ 
Referanser Bli vår kunde SØK
 
Analyser din egen DISK-stil - og nå dine mål med andre! Back

Skal du alltid være mot andre slik du ønsker de skal være mot deg? Blir alle motivert av det samme som deg? Denne artikkelen leder deg til en rask analyse der du får svar på hvilke DISK stil(er) du benytter mest. Deretter kan du skaffe deg informasjon om hvordan ulike typer tenker, motiveres og handler. Dine muligheter til å forstå mennesker og lykkes i å nå mål sammen med dem vil bli mye bedre. Vi anbefaler deg på det varmeste å ta DISK-analysen for å lære mer om deg selv og andre. Du har ingenting å frykte - men mye å glede deg til!

Mål for treningen med DISK-modellen:


1. Bli kjent med ulike personlighetstyper, og hvordan de samarbeider.

 

2. Få feedback på din personlighet og hvordan andre oppfatter deg.

 

3. Finne hvilken sterke sider og begrensninger du kan ha i varierende situasjoner og miljø.

 

4. Arbeide med en plan for å forbedre dine resultater.

 

DISK-modellen:

DISK-modellen er en forklaringsmodell som deler inn menneskers atferd i fire hovedtyper, og kombinasjen av disse fire.  Den forklarer hvordan vi ut fra ulike personlighetestrekk og motivasjonsfaktorer oppfatter situasjoner forskjellig - tenker ulikt - og utvikler handlingsmønstre som kan kategoriseres.  Når du får tilbakemelding på analysen (du fyller ut et skjema) får du poeng på de fire typene.  Dette utgjør en profil, som kalles "personlighets-profil".

DISK-modellen er likevel ikke en "sannhet" - den er en måte å sette ord på virkeligheten, slik at vi kan snakket med det samme språk og forståelse om menneskers atferd. Derfor kalles det en forklaringsmodell.  Det finnes mange gode forklaringsmodeller i psykologien.  DISK-modellen har sin styrke i at den er enkel å forstå.

 

DISK-modellen ble kjent i 1963, og er siden kommet i mange varianter. Varianten du finner hos oss er en videreutvikling basert på norske forhold og Nicolay Legangers motivasjonsteori.

 

Vi kjenner denne tenkemåten fra tusenvis av år tilbake, og dette kan du lese mer om her.

 

Den er bygget på teoriene til psykologen William Moulton Marston, som i 1928 ga ut boken "The Emotions of Normal People". Marston var elev av Jung, som var elev av Freud.  Jung er på mange måter far til denne tenkemåten, og det er skrevet en rekke bøker om hans teorier.  Både Freud og Jung var for en stor del opptatt av mennesker som hadde psykiske problemer. Marston derimot, var spesielt opptatt av friske og normale mennesker. Profilen kan ikke diagnosere sykdommer,  den handler kun om "friske, normale" mennesker.

 

Mer enn 15 millioner mennesker over hele verden hadde gjennomgått en slik analyse inntil 1991, og forskere hevder at når profilen er riktig utfylt, har den en nøyaktighet på mer enn 90%.

           

Profilen er til bruk for deg selv. Den kan sammenlignes med et speil, som forteller hvordan du kan reagere i gitte situasjoner og miljøer (f.eks. som kundebetjener, leder eller venn). Den gjelder idag, og kan antyde noe om  fremtidige reaksjoner. Men om du tar den om igjen om en tid kan du få et noe annet resultat. 

 

Det viktigste er at du kan få et objektivt svar på hvordan andre kan oppfatte deg. Benytt derfor denne sjeldne sjansen til å se deg med andres øyne.  obs - DU MÅ REGISTRERE DEG SOM ABONNENET FOR Å TA PROFILEN.

 

Ta analysen her


Author: Nicolay Leganger
Date: 3/2/2016
    Skriv ut

 Tips en venn

Avsenders e-post:
 
Mottakers e-post: