Artikler om tester

  Bli Abonnent - Full tilgang fra kr. 49,- pr mnd Free
Når du blir abonnent får du tilgang til alle artiklene her. Les her om dine betingelser, og hvordan du går frem.

...read more
  Bli Gjest - delta gratis! Free
Som gjest har du mange fordeler. Vi trekker frem uike tema fra e-læring og artikler som du kan lese gratis en periode. Du får nyhetsbrev når det skjer endringer.

...read more
  Personlighetstester og analyser av atferd brukt i ledelse og kundebehandling Free
Det er en vanlig oppfatning at du skal være mot andre slik du vil at de skal være mot deg. Det holder selvsagt i noen sammenhenger - men ikke alltid i kundebehandling

...read more
  Ta en Discus personlighetsprofil analyse her (Freefor guest)
Discus er et databasert verktøy for adferdsanalyser som anvendes til utvikling av medarbeidere, team og ledere. Verktøyet retter fokus på menneskers forskjelligheter, atferd og motivasjonsfaktorer. Ta en analyse her!

...read more
  Kvalitets-profilen: Analyse som måler holdninger og betingelser for kundeservice og samarbeide. (Freefor guest)
Kvalitetsprofilen er en analyse som avdekker holdninger og betingelser for god kundebehandling. Kvalitetsprofilen er en analyse av deltagernes følelser og kunnskaper om tema knyttet til samarbeid og kundebehandling. Analysen indikerer dermed medarbeidernes holdninger. En Kvalitets-profil vil gi ledelse nyttig informasjon til strategiske vurderinger.

...read more
  DET GRUNNLEGGENDE KOMPASSET (Freefor guest)
DISK®-modellen har to bakenforliggende dimensjoner. Det er hvor utadvendt - innadvendt man er, og hvor saksorientert - menneskeorientert man er. Dimensjonene er lagt i kryss i modellen. Når du tar analysen, vil du sannsynligvis ha et tyngdepunkt i en eller to av typene.

...read more
  Bruk av analyser og tester i organisasjonspsykologien - testmetoder. (Freefor subscribers)
Tester inntar en viktig plass i psykologien når det gjelder å undersøke blant annet evner, personlighet, interesser, holdninger osv. Med andre ord målinger av individuelle forskjeller m.h.t. ulike egenskaper. Hvilke viktige begreper er det nyttig å vite om, og hvordan arbeides det vitenskapelig med tester?

...read more
  Kundetilfredshet og utvikling av service: Free
Du må undersøke kundetilfredshet og medarbeidernes evne til å gi den ønskede service.

...read more
  Analyser din egen DISK-stil - og nå dine mål med andre! Free
Skal du alltid være mot andre slik du ønsker de skal være mot deg? Blir alle motivert av det samme som deg? Denne artikkelen leder deg til en rask analyse der du får svar på hvilke DISK stil(er) du benytter mest. Deretter kan du skaffe deg informasjon om hvordan ulike typer tenker, motiveres og handler. Dine muligheter til å forstå mennesker og lykkes i å nå mål sammen med dem vil bli mye bedre. Vi anbefaler deg på det varmeste å ta DISK-analysen for å lære mer om deg selv og andre. Du har ingenting å frykte - men mye å glede deg til!

...read more
  De psykologiske teoriene bak DISK-modellen (Freefor subscribers)
Det er mange mekanismer i menneskets psyke, og mange måter å forklare det på. I denne artikkelen kan du lære litt mer om disse sammenhengene.

...read more
  Faktorer som påvirker hvilken DISK-stil vi bruker (Freefor subscribers)
Hva er det som bestemmer hvilken stil vi bruker? Hva betyr medføtte egenskaper og erfaringer etter vi ble født? Her er en kortfattet oversikt.

...read more
  Historikk om DISK-modellen og type-tenking (Freefor subscribers)
DISK er en forklaringsmodell for hvordan vi kan dele inn ulike typer atferd.Dette har menneskeheten syslet med i lange tider. Horoskoper, Kinesisk astrologi, Hippokrates, ja selv i Bibelen finner vi slike oppskrifter. Til forskjell fra disse bygger ikke DISK-modellen på stjernetegn og filosofiske antagelser, men på nøye vitenskapelig forskning. I denne artikkelen kan du lese om den historiske bakgrunnen for denne tenke-måten, og forskningen bak DISK-modellen.

...read more


  Tlf: 88005525. E-post: red@e-management.no
Informasjon