Om Coaching

Coacher som utdanner coacher, og coacher for ledelse og personlig utvikling: 
Lene Fjellheim, Coach-utvikler - Olso Jack Makani - NLP Coach utvikler, Skandinavia Helene Makani - NLP Coach utvikler, Skandinavia Eli Lexander, Coaching og coachutvikling, OU, gruppeutvikling, lederutviklilng, lederutleie - Bergen Nicolay Leganger; tester, kursledelse og coaching, lederutvikling, salg og service - Bergen
Lene
Fjellheim
Jack
Makani
Helene
Makani
Eli
Lexander
Nicolay
Leganger
Hva er coaching?

Du kan oppnå:

- Bedre personlige prestasjoner
- Større personlig kompetanse
- Bedre kvalitet i relasjoner til kolleger, ledere, venner og partnerforhold
 - Økt selvtillit og handlekraft
- Økt inntjening

En coach:

- fungerer som en sparringspartner.
- hjelper deg å framheve dine styrker, ikke lappe på dine svakheter
- fungerer som en katalysator i en prosess som tydeliggjør mål
 - bidrar til at handling skjer.
 - gjennomfører en prosess for å frigjøre og utvikle ditt potensiale.
- har den grunnholdningen at du har svarene selv og vet best
- setter fokuset på her og nå og framtid, ikke fortid
- setter deg i sentrum. Det er den som blir "coachet" som utgjør tyngdepunktet i relasjonen

Du får:

- økt selvbevissthet og mulighet til å få mer ut av tilværelsen din.
- se på hvordan livet utenom jobben henger sammen med jobben.
- hjelp til å se flere muligheter enn begrensninger.
- nye perspektiver og handlingsalternativer
- hjelpe til å overkomme personlige hindringer
- lære å sette mål som harmonerer med den du er
- hjelp til å se hvordan du kan lykkes enda bedre i jobben og privat


 Kurs for personlig utvikling

  Bli Abonnent - Full tilgang fra kr. 49,- pr mnd Free
Når du blir abonnent får du tilgang til alle artiklene her. Les her om dine betingelser, og hvordan du går frem.

...read more
 
  Behandling med hypnoterapi (Freefor guest)
Hypnoterapi er effektivt når man skal forløse indre motivasjon til trening, slanking, røykeslutt og andre atferdsendringer som kan oppleves vanskelig å gjennomføre med andre metoder. Psykolog Sigurd Stubsjøen tilbyr denne behandlingen. Og dersom du personlig har noe som hemmer livsutfoldelsen din, vil han kunne hjelpe deg videre.

...read more
 
  32 videoer for abonnenter (Freefor subscribers)
Videoene er til bruk innen opplæring i

 • ledelse
 • motivasjon
 • salg
 • kroppsspråk
 • kundeservice
 • DISK®-modellen (ulike personligheter)


...read more
 
  Kurs i Co-Active Coaching Free
Co-Active Coaching er en unik, proaktiv allianse der coach og coachee jobber sammen som likeverdige i en prosess for å møte coachees behov. Vi holder alle mennesker naturlig kreativ, ressurssterke og hele. Det betyr at vi tror at alle er fullstendig kapabel til å finne sine egne svar og løsninger, uansett hvilke utfordringer de står ovenfor i livet. I Co-Active Coaching er det coachee som er eksperten på sitt liv og jobben til den Co-Active Coachen er å lytte til, støtte og heie frem snarere enn å informere og gi råd.

...read more


 e-Læring om Coaching

  Bli Abonnent - Full tilgang fra kr. 49,- pr mnd Free
Når du blir abonnent får du tilgang til alle artiklene her. Les her om dine betingelser, og hvordan du går frem.

...read more
 
  Nøkkelen til et meningsfylt liv er overskudd. Free
Helhetlig suksess Orker du gi jernet i 24 timerssamfunnet med tidsklemme og finanskrise? Vi lever i et samfunn som ikke harmonerer med naturen, og som gir oss nye overlevelses utfordringer. De naturlige rammene er nesten borte, og det er alt flere av oss som ikke klarer samfunnets tilpasningskrav. Det er lett å tro at det skjer ikke meg... Men,

...read more
 
  Bli Gjest - delta gratis! Free
Som gjest har du mange fordeler. Vi trekker frem uike tema fra e-læring og artikler som du kan lese gratis en periode. Du får nyhetsbrev når det skjer endringer.

...read more
 
  Hvordan lede deg selv mot målet? Free

For å nå målene vil du trenge ledelse. Disse stiene vil hjelpe deg:
Lær å lede deg selv og andre.
Lær deg samhandling og samarbeide – hvordan mennesker kommuniserer og fungerer sammen....read more
 
  DET GRUNNLEGGENDE KOMPASSET (Freefor guest)
DISK®-modellen har to bakenforliggende dimensjoner. Det er hvor utadvendt - innadvendt man er, og hvor saksorientert - menneskeorientert man er. Dimensjonene er lagt i kryss i modellen. Når du tar analysen, vil du sannsynligvis ha et tyngdepunkt i en eller to av typene.

...read more
 
  Lederutvikling med DISK®-modellen Free
I lederutvikling blir DISK®-MODELLEN brukt til å bevisstgjøre og utvikle ledere gjennom å øke deres sosiale og relasjonelle ferdigheter. Dette gjøres ved å legge forståelse om egen og andres atferds inn som en viktig del av opplæringen.
Målsettingen er å gjøre lederne i stand til å skape bedre resultater gjennom å få egne medarbeidere til å trives og lykkes. Jo mer motiverte medarbeiderne er, desto mer effektive, produktive og delaktige blir de og desto bedre og raskere oppnår vi de resultater vi ønsker.

...read more
 
  Behandling med hypnoterapi (Freefor guest)
Hypnoterapi er effektivt når man skal forløse indre motivasjon til trening, slanking, røykeslutt og andre atferdsendringer som kan oppleves vanskelig å gjennomføre med andre metoder. Psykolog Sigurd Stubsjøen tilbyr denne behandlingen. Og dersom du personlig har noe som hemmer livsutfoldelsen din, vil han kunne hjelpe deg videre.

...read more
 
  Hva er coaching? (Freefor guest)
Coaching er prosesser for å frigjøre og utvikle enkeltmenneskets potensiale. I denne artikkelen får du et innblikk i hva du kan forvente deg i en prosess med en god coach.

...read more
 
  Kurs i Co-Active Coaching Free
Co-Active Coaching er en unik, proaktiv allianse der coach og coachee jobber sammen som likeverdige i en prosess for å møte coachees behov. Vi holder alle mennesker naturlig kreativ, ressurssterke og hele. Det betyr at vi tror at alle er fullstendig kapabel til å finne sine egne svar og løsninger, uansett hvilke utfordringer de står ovenfor i livet. I Co-Active Coaching er det coachee som er eksperten på sitt liv og jobben til den Co-Active Coachen er å lytte til, støtte og heie frem snarere enn å informere og gi råd.

...read more
 
  Få hjelp til personlig utvikling med hypnose (Freefor guest)
Dersom du personlig har noe som hemmer livvsutfoldelsen din, vil hypnoterapi og hypnose kunne hjelpe deg videre.
Det kan være stress, fobier, slaniking, engstelse, selvtillit. Hør intervju med Sigurd Stubsjøen og les mer her-

...read more
 
  Nå dine mål ved å: Free
 • formulere din visjon      les mer
 • sette opp mål og prioritere tiltak    les mer
 • se dem på skjermen din hver dag les mer
 • få påminning på din e-post       les mer  
 • feire dine fremskritt             les mer   


...read more


  Tlf: 88005525. E-post: red@e-management.no
Informasjon