OPPLÆRINGSPROGRAM I DISK-MODELLEN

ULIKE MENNESKETYPER TRENGER INDIVIDUELL BEHANDLING!

Det er en vanlig oppfatning at du skal være mot andre slik du vil at de skal være mot deg.  Det holder selvsagt som et medmenneskelig mål, men i ledelse og kundebehandling må vi lære å behandle folk individuelt - ikke slik VI selv ønsker å bli behandlet - men slik DE ønsker at vi skal behandle dem.  At folk er forskjellig vet vi - og nå kan du lære et system som hjelper deg å forstå ulikhetene. 

Disk/Disc-modellen er kjent for å være en lettfattelig typologi. Den er seriøst kvalitetssikret og kan taes i bruk etter tre timer innføring. Man kan også bli sertifisert administrator på relativt kort tid. 

Nå kan du bli ekspert i DISK-modellen.
Følg nivåene og lær om DISK i salg, service, og ledelse.
 

Send en mail til oss om du vil ha kursprogram tilsendt. 

1

DIN EGEN

STIL

Bli kjent med din egen stil!

·     Du får en lettfattelig innføring i personlighet.

·     Du får ta en rask analyse med DISK®-modellen.  

·     Du utforsker dine styrker og begrensninger.

·     Finn ut hvor mye du bruker av de 4 hovedtypene.

·     Skaff deg oversikt over de andre typene.

·     Svekk dine begrensninger og styrk dine gode egenskaper!

2

DU, OG

DE ANDRE

Forstå de andre stilene i DISK®-modellen

·     Lær hvordan du kan lese hvilken stil andre bruker.

·     Hvem samarbeider du best/verst med?

·     Hva motiverer de ulike stilene?

·     Lær å tilpasse deg til stiler som er ulike deg.

·     Tren deg på å observere og tolke hvilken stil andre bruker i ulike situasjoner.

·     Hvordan kan du motivere de ulike stilene?

3A

DISK I

SALG

Øk ditt salg med DISK®-modellen!

·     Hvordan selger du mer til ulike kundetyper?

·     Hvilke av ”dine” fordeler appellerer til de ulike stilene?

·     Hvordan presenterer du fordeler til de ulike stilene?

·     Hvordan du bruke spørreteknikk til de ulike stilene.

·     Salgsmøtestrategi – hva gjør du når alle stilene er samlet på et møte?

·     Kundekompass: Hvilke stil - sammensetning har kundene dine?

3B

DISK I LEDELSE

Bli en mer motiverende leder med DISK®-modellen.

·     Motivasjon – hvordan skapes og tappes de ulike stilene for energi?

·     Hvilken lederstil ha du?

·     Hvilken lederstil passer best med de ulike stilene?

·     Hvordan kan du tilpasse din lederstil til dine medarbeideres behov?

·     Hvordan presentere alternative løsninger i stedet for å si nei.

·     Få innblikk i DISCUS og 18 typer variantene av DISK®-modellen.

·     DISK®-modellen i teambygging.

3C

DISK I SERVICE

Skap bedre service – og mersalg!

·     Hvordan tilpasser du deg stilene som butikkmedarbeider og ordremottager?

·     Slik forbedrer du offentlige eller private tjenester for de ulike stilene.

·     Hvordan forbedrer du salg og samarbeid?

·     Slik bedrer du relasjonen og kommunikasjonen.

·     Slik kan du tilpasse et butikklokale for mersalg til de ulike stilene.

·     Hvordan skal du tilby og eksponere pluss salgsprodukter?

4

Avansert DISK

Lær om de avanserte DISK®-analyser.  

·     Den store DISK®-analysen.

·     DISK®-18 typer modellen.

·     DISCUS dataprogrammet.

·     DISK®-jobbprofil og jobbmatch.

·     Du får gjennomføre analyse av deg selv i alle variantene.

·     Få dypere forståelse av DISK®-modellens historie og utvikling.

·     DISK®-modellen brukt i jobbanalyse

·     DISK®-modellen i rekruttering.

·     Du kvalifiseres for sertifisering.

5

DISK 

  SERTIFIKAT

Bli sertifisert DISK®-modellen administrator

·     Du kan bruke DISK®-modellen i rekruttering og rådgiving

·     Du lærer å bruke flere typer av DISK-analyser.

·     Du får innføring i atferdspsykologi.

·     Du får grundig innføring i testemetodikk, etikk og den vitenskapelige bakgrunn for bruk av personlighets analyser.

·     Du lærer å gi tilbakemelding på analyser.

·     Du må bestå en skriftlig eksamen.

6

BLI

 KURSLEDER

Bli kursleder i DISK®-modellen.

·     Du kan holde godkjente kurser på høyt nivå.

·     Du får rettigheter til å benytte vårt kursmateriell

·     Du får teoretisk og praktisk innføring i kursledelse og presentasjonsteknikk.

·     Du får opplæring i hver av modulene du skal sertifiseres for.

·     Du trenes gjennom undervisning sammen med erfarne kursledere.

 

 

Send en mail til oss om du vil ha kursprogram tilsendt. 


  KURS I DISK MODELLEN

  Bli Abonnent - Full tilgang fra kr. 49,- pr mnd Free
Når du blir abonnent får du tilgang til alle artiklene her. Les her om dine betingelser, og hvordan du går frem.

...read more
  Læresti DISK modellen (Freefor subscribers)
I denne artikkelstien finner du en læresti for DISK Modellen

...read more
  Personlighetstester og analyser av atferd brukt i ledelse og kundebehandling Free
Det er en vanlig oppfatning at du skal være mot andre slik du vil at de skal være mot deg. Det holder selvsagt i noen sammenhenger - men ikke alltid i kundebehandling

...read more
  Ta en Discus personlighetsprofil analyse her (Freefor guest)
Discus er et databasert verktøy for adferdsanalyser som anvendes til utvikling av medarbeidere, team og ledere. Verktøyet retter fokus på menneskers forskjelligheter, atferd og motivasjonsfaktorer. Ta en analyse her!

...read more
  DET GRUNNLEGGENDE KOMPASSET (Freefor guest)
DISK®-modellen har to bakenforliggende dimensjoner. Det er hvor utadvendt - innadvendt man er, og hvor saksorientert - menneskeorientert man er. Dimensjonene er lagt i kryss i modellen. Når du tar analysen, vil du sannsynligvis ha et tyngdepunkt i en eller to av typene.

...read more
  Inspirerende 1dags kurs i kundebehandling med oppfølging via e-læring (Freefor guest)
Et åpent INSPRIRASJONSDAG i kundebehandling der Du får lettfattelig innføring i de viktigste emnene i kundebehandling, slik at du lett kan bruke det medfølgende e-læringskurs i kundebehandling og få tatt eksamen i kundeservice etter kurset.

...read more
  INSPIRASJONSDAG og grunnkurs i kundebehandling - med e-Læring Free
1 eller 2 dagers kurs med inspirasjon til bedre kundeservice, og med e-læring på kjøpet!

...read more
  1 time med videoer fra kurs i DISK-modellen (Freefor subscribers)
Etter at du har tatt DISK-analysen kan du sette deg tilbake i stolen og se videoer med innføring i DISK-modellen. Kursleder er Nicolay Leganger.

...read more
  Ta DISK-18 typer analysen her ("Den store " DISK-testen) (Freefor subscribers)
Nå kan du være blant de første som tester ut prototypen av DISK-18typer analysen. Systemet fungerer godt, men grensesnitt og layout er fortsatt i utvikling. Analysen er derfor gratis for våre abonnenter en tid fremover.

...read more
  2 dagers grunnkurs i kundebehandling og salg inkludert e-læring Free
Et åpent 2 dagers grunnkurs i kundebehandling. Kursprisen inkluderer e-læring der deltagerne fordyper seg og tar eksamen i kundeservice. Kurset skiller seg fra 1 dagskurset ved å gi innføring i salgsteknikk og motivasjon til mersalg, og fordyping i DISK®-modellen.

...read more
  Bestill analyser av personlighet og selgerstil Free
Her er siden der du kan bestille personlighetsanlayser.

...read more
  32 videoer for abonnenter (Freefor subscribers)
Videoene er til bruk innen opplæring i

  • ledelse
  • motivasjon
  • salg
  • kroppsspråk
  • kundeservice
  • DISK®-modellen (ulike personligheter)


...read more
  Les om multilæring Free
Multilæring er å bruke flere kanaler - og gi utviklingsprosessen tid. Blended learning kalles det i Europa.

...read more
  Bli kursleder i kundeservice og kundebehandling! (Freefor guest)
Slik kan du bli kursleder i kundebehandling og kundeservice. Utdanningen i kundeservice inkluderer sertifisering i DISK-modellen.

...read more
  Hvordan tilpasse seg de ulike DISK-typene? (Freefor subscribers)
Her er noen raske tips til deg som vil tilpasse deg de ulike stilene i DISK-modellen (samme type som DISC og Discus). Artikkelen beskriver kort stilenes atferd, og gir et par konkrete råd for hvordan de bør behandles. Eksemplene i denne artikkelen er fra detaljhandel.

...read more
  Bruk av analyser og tester i organisasjonspsykologien - testmetoder. (Freefor subscribers)
Tester inntar en viktig plass i psykologien når det gjelder å undersøke blant annet evner, personlighet, interesser, holdninger osv. Med andre ord målinger av individuelle forskjeller m.h.t. ulike egenskaper. Hvilke viktige begreper er det nyttig å vite om, og hvordan arbeides det vitenskapelig med tester?

...read more
  Kurs i kundeservice: 3 - ULIK BEHANDLING GIR BEDRE SERVICE (DISK) Free
Med individuell kundebehandling gir du bedre service. Du skal ikke behandle alle andre slik du selv ønsker å bli behandlet! Innsikt i ulike personlighetstyper øker salget og gir bedre service, samarbeid og motivasjon. Kurset er delt inn i tre økter, med en times pause mellom øktene.

...read more
  Kundebehandling: 10: Bli kursleder i kundeservice og kundebehandling! Free
Ved å følge denne planen er du utdannet kursleder i kundebehandling og kundeservice i april 08. Du kan velge mellom kurs i Bergen og Oslo. Denne utdanningen inkluderer sertifisering i DISK-modellen.

...read more
  Salgskurs 1: SALG TIL ULIKE MENNESKETYPER - Innføring i DISK-modellen Free
Eksempel på kurs over 1 - 3 dager med fokus på DISK-modllen brukt i markedsføring. Gi deltagerne en lettfattelig innføring i menneskekunnskap (DISKÒ-modellen). Bli oppmerksomme på egne styrker og begrensninger i salg og samarbeide. Kartlegge deltagernes egne kunder, og arbeide i praksis med hvilke fordeler ved eget produkt som er salgsutløsende for ulike mennesketyper. Se på møtestrategi.

...read more
  Hva lærer parkeringsvakter på kurs i kundebehandling? Free
Alle kommunale parkeringsvakter i Norge har i mer enn 10 år hatt kurs i kundebehandling hos oss. Kan du tenke deg et mer krevende serviceyrke? På parkeringsvaktenes kurs i kundebehandling var behandling av sinte kunder og klager et tema. Men det er mye mer som skal til! Les deltagernes beskrivelse i et referat fra kurset som er obligatorisk for norske kommunale parkeringsvakter og en uttalelse fra generalsekretæren i Norpark.

...read more
  Hvorfor ta et DISK®-Salgskurs? Free
Kort om hvilken opplevelse noen selgere har hatt når de møtte på kurs - og hvilken nytte selgere mener de får av salgskurs i DISK-modellen.

...read more
  UTFORDRING + MESTRING = LAGBYGGING Free
Lagbygging med røtter i vestnorsk kysttradisjon. En kursseilas med Seladon er et friskt pust som styrker lagånden.  Kombinert med motivasjon og inspirasjon fra gode kursledere i samarbeid og ledelse, mersalg og service. Dette gir god vind i seilene for din organisasjon.
En uforglemmelig kombinasjon av kultur, lagbygging, naturopplevelse og læring.

...read more
  Kjenner du deg igjen i DISK-modellen? (Freefor subscribers)
Hva er "typisk" oppførsel for de 4 hovedtypene i DISK modellen? Hva motiverer dem og gir energi? Ta analysen FØRST og se deretter i denne artikkelen om du kjenner deg igjen. Dette er en avkryssingsoppgave. Du vil nok finne deg selv i flere av typen. Tell kryssene - så får du se!

...read more
  Video: DISK-typene i samspill på et møte (Freefor subscribers)
I denne scenen spiller Frode Rasmussen alle 4 typene i "møte med hverandre". Han viser klart noen viktige særtrekk - og forskjellen mellom dem. Det er vedlagt en oppgave som kan løses individuelt eller i gruppe.

...read more
  E-læring her på hjemmesiden: Free
Ved å bli abonnent hos oss kan du øke din kompetanse når det passer deg. Se videoer, lese artikler, løse oppgaver. Teste din personlighet og finne råd om utvikling. Se eksempler innen de ulike kategoriene:

...read more


 KURS

 Kurs

You can drag this picture to the Html Editor
You can drag this picture to the Html Editor
You can drag this picture to the Html Editor
You can drag this picture to the Html Editor
You can drag this picture to the Html Editor
You can drag this picture to the Html Editor

Se kursoversikten i kundebehandling

Les om multilæring.

e-læring

 

You can drag this picture to the Html Editor
You can drag this picture to the Html Editor
You can drag this picture to the Html Editor
You can drag this picture to the Html Editor
You can drag this picture to the Html Editor
You can drag this picture to the Html Editor

  Tlf: 88005525. E-post: red@e-management.no
Informasjon