Kurslederkurs i DISK og kundeservice

KURSLEDERKURS I DISK MODELLEN OG KURSLEDERKURS I KUNDESERVICE

Nå kan du i løpet av få uker ta kurslederkurs og bli kursleder i DISK®-modellen. 

Deretter kan du ta kurslederkurs i kundeservice og bli sertifisert som kursleder i kundeservice.

Start med 4 timers åpne kurs i Oslo og Bergen. Følg nivåene i kurslederkurset, og lær om DISK i salg, service, og ledelse. 

Send en mail til oss om du vil ha kursprogram tilsendt. 

Slik fungerer det med sertifisering som kursleder i DISK-modellen:

  • Du må følge nivåene.
  • Kursene på nivå 1og 2 varer i 4 timer.
  • På nivå 3 varer kursene 7,5 timer.   Herkan du gjennomføre ett av alternativene før du går videre til nivå 4.  Men om du skal bli sertifisert må du ha alle tre variantene.
  • På nivå 4 og 5 varer kursene 2 dager.
  • På nivå 5 avlegger du en skriftlig og muntlig eksamen for å bli godkjent DISK-administrator.  Du får tilgang til et dataprogram  du kan ta atferdsanalyser med.
  • På nivå 6 er det en praktisk og teoretisk sertifisering. Du kan nå også undervise i DISK-modellen.
  • Kun godkjente kursledere i DISK kan bli godkjente kursledere i kundeservice.  Les om kundeservice her

1

DIN EGEN

STIL

Bli kjent med din egen stil!

·     Du får en lettfattelig innføring i personlighet.

·     Du får ta en rask analyse med DISK®-modellen.  

·     Du utforsker dine styrker og begrensninger.

·     Finn ut hvor mye du bruker av de 4 hovedtypene.

·     Skaff deg oversikt over de andre typene.

·     Svekk dine begrensninger og styrk dine gode egenskaper!

2

DU, OG

DE ANDRE

Forstå de andre stilene i DISK®-modellen

·     Lær hvordan du kan lese hvilken stil andre bruker.

·     Hvem samarbeider du best/verst med?

·     Hva motiverer de ulike stilene?

·     Lær å tilpasse deg til stiler som er ulike deg.

·     Tren deg på å observere og tolke hvilken stil andre bruker i ulike situasjoner.

·     Hvordan kan du motivere de ulike stilene?

3A

DISK I

SALG

Øk ditt salg med DISK®-modellen!

·     Hvordan selger du mer til ulike kundetyper?

·     Hvilke av ”dine” fordeler appellerer til de ulike stilene?

·     Hvordan presenterer du fordeler til de ulike stilene?

·     Hvordan du bruke spørreteknikk til de ulike stilene.

·     Salgsmøtestrategi – hva gjør du når alle stilene er samlet på et møte?

·     Kundekompass: Hvilke stil - sammensetning har kundene dine?

3B

DISK I LEDELSE

Bli en mer motiverende leder med DISK®-modellen.

·     Motivasjon – hvordan skapes og tappes de ulike stilene for energi?

·     Hvilken lederstil ha du?

·     Hvilken lederstil passer best med de ulike stilene?

·     Hvordan kan du tilpasse din lederstil til dine medarbeideres behov?

·     Hvordan presentere alternative løsninger i stedet for å si nei.

·     Få innblikk i DISCUS og 18 typer variantene av DISK®-modellen.

·     DISK®-modellen i teambygging.

3C

DISK I SERVICE

Skap bedre service – og mersalg!

·     Hvordan tilpasser du deg stilene som butikkmedarbeider og ordremottager?

·     Slik forbedrer du offentlige eller private tjenester for de ulike stilene.

·     Hvordan forbedrer du salg og samarbeid?

·     Slik bedrer du relasjonen og kommunikasjonen.

·     Slik kan du tilpasse et butikklokale for mersalg til de ulike stilene.

·     Hvordan skal du tilby og eksponere pluss salgsprodukter?

4

Avansert DISK

Lær om de avanserte DISK®-analyser.  

·     Den store DISK®-analysen.

·     DISK®-18 typer modellen.

·     DISCUS dataprogrammet.

·     DISK®-jobbprofil og jobbmatch.

·     Du får gjennomføre analyse av deg selv i alle variantene.

·     Få dypere forståelse av DISK®-modellens historie og utvikling.

·     DISK®-modellen brukt i jobbanalyse

·     DISK®-modellen i rekruttering.

·     Du kvalifiseres for sertifisering.

5

DISK 

  SERTIFIKAT

Bli sertifisert DISK®-modellen administrator

·     Du kan bruke DISK®-modellen i rekruttering og rådgiving

·     Du lærer å bruke flere typer av DISK-analyser.

·     Du får innføring i atferdspsykologi.

·     Du får grundig innføring i testemetodikk, etikk og den vitenskapelige bakgrunn for bruk av personlighets analyser.

·     Du lærer å gi tilbakemelding på analyser.

·     Du må bestå en skriftlig eksamen.

6

BLI

 KURSLEDER

Bli kursleder i DISK®-modellen.

·     Du kan holde godkjente kurser på høyt nivå.

·     Du får rettigheter til å benytte vårt kursmateriell

·     Du får teoretisk og praktisk innføring i kursledelse og presentasjonsteknikk.

·     Du får opplæring i hver av modulene du skal sertifiseres for.

·     Du trenes gjennom undervisning sammen med erfarne kursledere.

 


 KURS
Kurs
You can drag this picture to the Html Editor
You can drag this picture to the Html Editor
You can drag this picture to the Html Editor
You can drag this picture to the Html Editor
You can drag this picture to the Html Editor
You can drag this picture to the Html Editor

Se kursoversikten i kundebehandling

Les om multilæring.

e-læring

 

You can drag this picture to the Html Editor
You can drag this picture to the Html Editor
You can drag this picture to the Html Editor
You can drag this picture to the Html Editor
You can drag this picture to the Html Editor
You can drag this picture to the Html Editor

  Tlf: 88005525. E-post: red@e-management.no
Informasjon