Coaching

ALT HANDLER OM ENERGI

Når  du ikke har mer tid.  Når du ikke kan skaffe flere folk. Når du ikke tar beslutningene på rett måte. Når du er kommet ut av sporet, og ikke engang vet hva du vil. Når du har blitt så vant til å jobbe at du ikke orker å la være.  

For å komme på sporet igjen må du ha energi, og det må også dine medarbeidere. Så hva tror du det feiler deg? At du ikke anstrenger deg nok? Sannsynligvis har du restituert deg for lite.  Alle former for kapasiteter i kroppen styrkes med anstrengelse etterfulgt av restitusjon (avslapping). Vi tåler stress, ja vi styrkes av det. Bare det ikke står på for lenge, og vi får hvilt nok etterpå.

Du trenger fire typer av energi: Fysisk - for å ha krefter.  Emosjonell - for å gløde og trives.
Mental for å tenke fokusert. Sjelelig for å holde retningen og være motivert.

Vi kan vise deg hvordan du går frem.


  Coaching - Veier til energi og personlig utvikling.

  Bli Abonnent - Full tilgang fra kr. 49,- pr mnd Free
Når du blir abonnent får du tilgang til alle artiklene her. Les her om dine betingelser, og hvordan du går frem.

...read more
  Veier til personlig utvikling Free
Hvem er du? Hva er dine egenskaper og evner? Hva og hvor vil du? Hvordan komme dit?

...read more
  Nøkkelen til et meningsfylt liv er overskudd. Free
Helhetlig suksess Orker du gi jernet i 24 timerssamfunnet med tidsklemme og finanskrise? Vi lever i et samfunn som ikke harmonerer med naturen, og som gir oss nye overlevelses utfordringer. De naturlige rammene er nesten borte, og det er alt flere av oss som ikke klarer samfunnets tilpasningskrav. Det er lett å tro at det skjer ikke meg... Men,

...read more
  Hvem er du? Hvilken type personlighet? Free

Klikk her og finn ut av din personlighet med DISK-modellen, Discuss og DISC!Hva er styrke og begrensninger i din personlighet?  Bruk DISK®-modellen og finn din atferdsstil. 
Hva kan hjelpe eller hindre deg i å nå dine mål? Hvordan fungerer du med andre? Må du tilpasse din personlighet til andre for å nå målene?.  Hvordan bør du utvikle deg?...read more
  Hvordan lede deg selv mot målet? Free

For å nå målene vil du trenge ledelse. Disse stiene vil hjelpe deg:
Lær å lede deg selv og andre.
Lær deg samhandling og samarbeide – hvordan mennesker kommuniserer og fungerer sammen....read more
  Slik lykkes du med endring og nyetablering: Free
Å etablere noe nytt…

 

Din største utfordring  ved nyetablering og endring er å mestre deg selv – ved at du tar gode beslutninger og gjennomfører dem. Det handler om å gjøre valg. Se med kritiske øyne på det du skal til med.
Følg denne metoden for å være på vakt mot vanlige feil. Metoden har sin bakgrunn i studier om hvordan noen av de beste blant oss går frem for å lykkes

...read more

  DET GRUNNLEGGENDE KOMPASSET (Freefor guest)
DISK®-modellen har to bakenforliggende dimensjoner. Det er hvor utadvendt - innadvendt man er, og hvor saksorientert - menneskeorientert man er. Dimensjonene er lagt i kryss i modellen. Når du tar analysen, vil du sannsynligvis ha et tyngdepunkt i en eller to av typene.

...read more
  Du må samarbeide for å få fremgang! Free
Veien til dine mål går gjennom samarbeid med andre. Lær deg samhandling og samarbeid – hvordan mennesker kommuniserer og fungerer sammen. Les om serviceutvikling - en prosess for å bedre samarbeid og samhandling mellom individer og grupper. Lær om salg, - kommunikasjonsteknikker for å avdekke problemer og løsninger i ulike situasjoner.

...read more
  Ta DISK-18 typer analysen her ("Den store " DISK-testen) (Freefor subscribers)
Nå kan du være blant de første som tester ut prototypen av DISK-18typer analysen. Systemet fungerer godt, men grensesnitt og layout er fortsatt i utvikling. Analysen er derfor gratis for våre abonnenter en tid fremover.

...read more
  Lederutvikling med DISK®-modellen Free
I lederutvikling blir DISK®-MODELLEN brukt til å bevisstgjøre og utvikle ledere gjennom å øke deres sosiale og relasjonelle ferdigheter. Dette gjøres ved å legge forståelse om egen og andres atferds inn som en viktig del av opplæringen.
Målsettingen er å gjøre lederne i stand til å skape bedre resultater gjennom å få egne medarbeidere til å trives og lykkes. Jo mer motiverte medarbeiderne er, desto mer effektive, produktive og delaktige blir de og desto bedre og raskere oppnår vi de resultater vi ønsker.

...read more
  Behandling med hypnoterapi (Freefor guest)
Hypnoterapi er effektivt når man skal forløse indre motivasjon til trening, slanking, røykeslutt og andre atferdsendringer som kan oppleves vanskelig å gjennomføre med andre metoder. Psykolog Sigurd Stubsjøen tilbyr denne behandlingen. Og dersom du personlig har noe som hemmer livsutfoldelsen din, vil han kunne hjelpe deg videre.

...read more
  Nelson Mandela: Du skal tro på deg selv! Free
"Vår dypeste frykt er ikke vår utilstrekkelighet.
Vår dypeste frykt er at vi er kraftfulle uten grenser.
Det er vårt indre lys, ikke mørket som skremmer oss mest".
Les hva Nelson Mandela sa i sin tiltredelsestale som president i Syd Afrika 1994 (etter 27 års fangenskap).

...read more
  Hva er coaching? (Freefor guest)
Coaching er prosesser for å frigjøre og utvikle enkeltmenneskets potensiale. I denne artikkelen får du et innblikk i hva du kan forvente deg i en prosess med en god coach.

...read more
  Få hjelp til personlig utvikling med hypnose (Freefor guest)
Dersom du personlig har noe som hemmer livvsutfoldelsen din, vil hypnoterapi og hypnose kunne hjelpe deg videre.
Det kan være stress, fobier, slaniking, engstelse, selvtillit. Hør intervju med Sigurd Stubsjøen og les mer her-

...read more
  Nå dine mål ved å: Free
 • formulere din visjon      les mer
 • sette opp mål og prioritere tiltak    les mer
 • se dem på skjermen din hver dag les mer
 • få påminning på din e-post       les mer  
 • feire dine fremskritt             les mer   


...read more
  Gi ROS - det bygger selvtillit og gir energi! (Freefor subscribers)
Det å bli verdsatt, få anerkjennelse og ros kan hjelpe mange med å komme i gang med - og gi energi til å fortsette med - bestemte handlinger. Ros er særlig viktig før og under opplæring. Med ærlig verdsettelse forstår medarbeidere at vi har tro på deres evner og potensiale. Slik kan de få selvtillit, mot og styrke til å utvikle seg videre. Les hvordan ros ga Johan Olav Koss og Norge en gullmedalje under OL.

...read more
  Hvordan endre mental innstilling
- dine tankeprogrammer?
(Freefor subscribers)
Prodkasting om mental innstilling:1 april 2002 laget NRK P1 Norgesglasset en serie de kalte "Lyst på livet". Intervjuobjekt og faglig koordinator var vår samarbeidspartner Kristoffer Omdal.
Her kan du lese artikkelen om saken og høre reportasjen om mental innstilling som ble laget i sakens anledning.

...read more
  Ta ansvar for egen motivasjon
- og motiver andre!
(Freefor subscribers)
Prodkasting om motivasjon:1 april 2002 laget NRK P1 Norgesglasset en serie de kalte "Lyst på livet". Intervjuobjekt og faglig koordinator var vår samarbeidspartner Kristoffer Omdal.
Her kan du lese artikkelen om saken og høre reportasjen om motivasjon som ble laget i sakens anledning.

...read more
  Analyser din egen DISK-stil - og nå dine mål med andre! Free
Skal du alltid være mot andre slik du ønsker de skal være mot deg? Blir alle motivert av det samme som deg? Denne artikkelen leder deg til en rask analyse der du får svar på hvilke DISK stil(er) du benytter mest. Deretter kan du skaffe deg informasjon om hvordan ulike typer tenker, motiveres og handler. Dine muligheter til å forstå mennesker og lykkes i å nå mål sammen med dem vil bli mye bedre. Vi anbefaler deg på det varmeste å ta DISK-analysen for å lære mer om deg selv og andre. Du har ingenting å frykte - men mye å glede deg til!

...read more
  Motivasjon: Bli motivert - og motiverende! (Freefor guest)
Når vi i dagligtalen bruker ordet motivasjon, mener vi ofte "lyst til" å gjøre noe. I psykologien defineres gjerne motivasjon som "de biologiske, psykiske og sosiale mekanismene som aktiverer, energimobiliserer og gir retning til atferd av ulik intensitet til måloppnåelse".
Få oversikt over hvordan motivasjon, personighet og målstyring henger sammen.

...read more
  Nyetablering - Å etablere noe nytt, eller å endre noe eksisterende… (Freefor subscribers)

En av de største utfordring ved Nyetablering er å mestre deg selv.

Unngå at vanetenkning ødelegger for deg når du

 • forstår at det er viktig at du endrer deg
 • ønsker å utvikle nye ferdigheter
 • skal nå nye mål
 • skal  etablere et nytt produkt, en ide eller tjeneste
 • ønsker å styre livet ditt, mer enn å bli styrt
 • skal lede og hjelpe andre med å nå sine mål


...read more
  Samling av linker for utdanning og opplæring (Freefor subscribers)
Her finner du linker til utdanning og opplæring

...read more
  Kurs: Effektiv lese og notatteknikk Free
Kan du lese dobbelt så raskt som andre, bruke mindre tid på notater, og samtidig huske mer, da har du et uvurderlig fortrinn. Enkle prinsipper blir til spart tid og bedre resultater. Kurset passer for: Alle som til daglig har mye å lese og som ønsker å få frigjort mer tid til annet produktivt arbeid.

...read more
  Behov og drivkrefter i mennesket. (Freefor subscribers)
Hva er et behov? Hva drives vi av? Ja hva er egentlig drifter? Og hvor kommer følelser inn i bildet? Hva har dette med motivasjon å gjøre? I denne artikkelen får du oversikt over viktige psykologiske begreper i motivasjonsteori.

...read more
  Nå målene! Fase 2/3: Handlingsplan med oppfølging og motivasjon. (Freefor guest)
Hvordan avtalter vi fremdrift? Hvilke tiltakt skal komme først i handlingsplanen? Hvordan setter vi opp en motiverende fremdriftsplan - som kan følges opp på personnivå?

...read more


 KURS

Kurs

You can drag this picture to the Html Editor
You can drag this picture to the Html Editor
You can drag this picture to the Html Editor
You can drag this picture to the Html Editor
You can drag this picture to the Html Editor
You can drag this picture to the Html Editor

Se kursoversikten i kundebehandling

Les om multilæring.

e-læring

 

You can drag this picture to the Html Editor
You can drag this picture to the Html Editor
You can drag this picture to the Html Editor
You can drag this picture to the Html Editor
You can drag this picture to the Html Editor
You can drag this picture to the Html Editor

 

Se Nicolay Leganger fortelle buss-sjåfører om grunnlegende motivasjon. (2,30min)

Klikk her for å se en video der Nicolay Leganger underviser om psykologi i kundebehandling

Hør Kristoffer Omdal i NRK P1 om å motivere seg selv og andre:

Hypnotisør Sigurd Stubsjøen deler underbevissthetens små hemmeligheter med oss....

 • Hør lyd: Lar du deg hypnotisere? Prøv her!
 • Hør lyd: Hvordan virker hypnose?

 •  VI ANBEFALER:

  Coach Team i Oslo er vår samarbeidspartenr

  Les om coaching og finn din coach!  22 års erfaing med slanke og kostholdskurs: 

  You can drag this picture to the Html Editor


  Få treningsprogrammer og støtte for å komme i bedre form:


   

  Fra folkehelsens store samling artikler om helse og sykdom:   Nyeste artikler

   Vær en venn! GI TIPS!

  Avsenders e-post:
   
  Mottakers e-post:
   

    Tlf: 88005525. E-post: red@e-management.no
  Informasjon